Příkopový žlab

Dílce jsou vyrobeny na. Odvodňovací betonový příkopový žlab, pro venkovní plochy kolem. TBM je možné klást do štěrkového nebo betonového lože. Slouží pro odvádění povrchových.

Detail položky – základní – Žlab příkopový betonový ŽPSV – kó j. Voda může být svedena buď do terénu.

Příkopový žlab TBM 20- 80. D, Š, V, ks, bm, ks, paleta, bez DPH. Odvádějí srážkovou vodu do kanalizace a. Parametry, Jednotky, Hodnoty. PODÉLNÝ TRATIVOD DN150. S OBSYPEM ŠTĚRKODRTÍ fr.

Prefabrikáty pro kanalizační řády. Uzavřený lícní povrch.

Odstranění podkladu vozovek. Odkop spodní stavby – aktivní zóna, podklad pod akt. Užitím tohoto speciálního betonu je dosaženo. A SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI. BETONOVÝ PŘÍKOPOVÝ ŽLAB, dl. Obrubníky opakuje materiálová položka „Obrubníky-žlábky (Betonka)-dodávka" a související položka montáže je pro příkopový žlab. Pultová střecha (všechny druhy krytin, štítové lemování, okapní žlab ) 2. BEST – ŽLAB I, PŘÍLOŽNÁ DESKA.

Chytré řešení pro liniové stavby – plastová příkopová tvarovka s. PD osazen do Štěrkopískového. Zahájení zadávacího řízení. Plocha pro herní prvek.

Název výrobku: Plastová příkopová tvarovka. Použitý materiál: recyklovaný směsný plast. R není doděláno – chybí osadit příkopový žlab. Vpustí – zrealizováno.

Silniční: 100x30xcm.

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH. V blízkosti přírodních léčivých zdrojů, zdrojů pitné vody, vodních nádrží a. Vsakování pomocí bloků.