Vyrovnávací podsyp fermacell

Umožní hospodárné provedení. Zrnitosť mm – mm. Trieda reakcie na oheň A1. Třídy reakce na oheň A1. Kromě tepelně izolačních vlastností.

FERMACELL vyrovnávací. Fermacell vyrovnávací podsyp 0-mm. Hledáte podsyp vyrovnavaci? Pokládání podlahových prvků. Suchý vyrovnávací podsyp Rigidur. Vyrovnávací podsyp pre suché podlahy Rigidur.

Nerovnosti do mm vyřeší samonivelační stěrka fermacell, pro složitější podmínky je ideální vyrovnávací podsyp, který je ideální pro.

K zlepšení kročejové neprůzvučnosti. Pro vyrovnání nerovností, akustickou izolaci nebo výplň prostoru se používá vyrovnávací podsyp fermacell. Musí být aplikován celoplošně v. Liapor je ideální suchý vyrovnávací podsyp pod podlahové desky plovoucích podlah. E (2x1mm sádrovláknitá deska fermacell ) – 1mm podlahový polystyren EPS 2Z – mm vyrovnávací podsyp.

Obrázek 3: Srovnání podkladu vyrovnávacím podsypem fermacell. Na něj se nanese vyrovnávací podsyp, která zajistí ideální vodorovnost podlahy. Sádrovláknité desky fermacell tlumí zvuk lépe než sádrokarton. Skladba podlahy podsyp, podlahovy EPS 150S, sadrovlakno Rigidur.

Přišroubovat nebo přisponkovat Stavebněbiologicky ověřeno! Výrovnávací podsyp – mm L ( 20kg). Pomocí vyrovnávacího podsypu lze bez hutnění srovnat až. Tepelně-izolační podsyp.

Voštinový zásyp Voština. Součinitel tepelného prostupu U. Obchod ověřený zákazníky.

Exteriérová izolace – polystyren 1mm. Hydroizolace Tloušťka celkem ~210. Nízká konstrukční výška umožňuje optimální využití prostoru. Doporučené příslušenství.

Kročejová izolace Styrofloor tl.